Bladins

Bladins skola är en fristående skola i Malmö. Bladins drivs som en icke vinstdrivande stiftelse, vilket betyder att eventuellt överskott återinvesteras i kärnverksamheten – utbildningen.

Design, foto och filmning av Manne Widung, Studio Yes. Jag har stått för allt det tekniska med sajten. Texterna har de producerat på egen hand.