SLP

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt, snabbväxande fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. De ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av sin verksamhet.

Sajt byggd i WordPress, med specialfunktioner där hyresgäster kan göra felanmälan till relevant underentreprenör, visning av lediga fastigheter hämtade från extern källa med mera. Lanserad 2021.

Design av Björn Berglund Creative Studio.